КАТАЛОГ КНИГИ

Костов, Стоян П.
Под роден флаг : Исторически очерк за Българския търговски морски флот / Стоян П. Костов. - София: Профиздат, 1965. - 312 с. : с ил.; 20 см.
УДК 656.61(497.2)+629.12(497.2)

Именен показалец

Костов, Стоян П.

Предметен показалец

Транспорт
Морски флот
Търговия

Сигнатура
65/К86
Инв. №
10040

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)