КАТАЛОГ КНИГИ

Литературна Варна 2006 : Алманах за литература / Сдружение на писателите. Варна. - Варна: Ипсилон, 2006. - 128 с.; 20 см.
ISBN: 978-954-9349-27-6УДК 886.7-8(059)

Предметен показалец

Писатели - български

Сигнатура
Кз 886.7/Л69
Инв. №
19126
Сигнатура
Кз 886.7/Л69
Инв. №
19127
Сигнатура
Кз 886.7/Л69
Инв. №
19128
Сигнатура
Кз 886.7/Л69
Инв. №
19129

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)