КАТАЛОГ КНИГИ

Атанасов, Евгени
Варна : Пътеводител / Евгени Атанасов. - София: ДСП Реклама, 1961. - 192 с.; 17 см.
УДК 908

Именен показалец

Атанасов, Евгени

Предметен показалец

Краезнание
Варна - история
Пътеводители

Сигнатура
Кз 908/В22
Инв. №
5391

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)