КАТАЛОГ КНИГИ

Пешев, Иван и др.
Варна : Пътеводител / Иван Пешев, Велко Тонев, Йордан Александров. - София: Наука и изкуство, 1968. - 132 с. : с ил.; 17908 см.
УДК 908

Именен показалец

Александров, Йордан
Пешев, Иван
Тонев, Велко

Предметен показалец

Краезнание
Варна - история
Пътеводители

Сигнатура
Кз 908/В22
Инв. №
7609

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)