КАТАЛОГ КНИГИ

Варна 1444 : Сборник от изследвания и документи в чест на 525-та годишнина от битката край гр. Варна / Ред. кол. Димитър Ангелов и др. - София: Държавно военно изд., 1969. - 544 с. : с ил.; 22 см.
УДК 949.72.033+940.1

Предметен показалец

Кръстоносни походи
История на България
Варна - история

Сигнатура
Кз 949.72.03/В22
Инв. №
5845

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)