КАТАЛОГ КНИГИ

10 книги за Варна / Апостол Апостолов и др .. - Варна: Сдружение Книги за Варна, 2003-2012 с.; 24 см.

[Кн. 1]. 2000-2001 . - 2003 ISBN 954-90376-9-Х
[Кн. 2]. 2002 . - 2003 ISBN 954-91331-4-1
[Кн. 3]. 2003 . - 2004 ISBN 954-91459-1-3
[Кн. 4]. 2004 . - 2005 ISBN 954-91459-1-4
[Кн. 5]. 2005 . - 2006 ISBN 954-91459-2-1,
[Кн. 6]. 2006 . - 2007 ISBN 978-954-91459-3-9
[Кн. 7]. 2007 . - 2008 ISBN 978-954-91459-4-6
[Кн. 8]. 2008 . - МС , 2010
[Кн. 9]. 2009 . - МС , 2011
[Кн. 10]. 2010 . - 2012

УДК 908(497.211)

Именен показалец

Апостолов, Апостол (съст.)

Предметен показалец

Краезнание
Варна - история

Сигнатура
Кз 908/Д45
Инв. №
19073
(Кн. 1)
Сигнатура
Кз 908/Д45
Инв. №
19076
(Кн. 4)
Сигнатура
Кз 908/Д45
Инв. №
19075
(Кн. 3)
Сигнатура
Кз 908/Д45
Инв. №
19076
(Т. 4)
Сигнатура
Кз 908/Д45
Инв. №
19136
(Кн. 6)
Сигнатура
Кз 908/Д45
Инв. №
19361
(Кн. 8)
Сигнатура
Кз 908/Д45
Инв. №
19362
(Кн. 9)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)