КАТАЛОГ КНИГИ

Варна и Варненска област : Регионална енциклопедия на България / Стоян Маринов и др. - София: Труд,ТЛ Консулт, 2009. - 272 с. : с ил.; 28 см.
ISBN: 978-954-528-926-2УДК 908(497.211)(031)+308(497.211)(031)

Именен показалец

Маринов, Стоян (съст.)

Предметен показалец

Краезнание
Варна - история

Сигнатура
Кз 908/В22
Инв. №
19471
Сигнатура
Кз 908/В22
Инв. №
19392

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)