КАТАЛОГ КНИГИ

Боев, Ради
Варненци в Отечествената война 1944-1945 / Ради Боев. - Варна: ОСИК при ОНС, 1972. - 204 с.; 21 см.
УДК 949.72.061(093)+355.48

Именен показалец

Боев, Ради

Предметен показалец

Краезнание
Варна - история

Сигнатура
Кз 949.72.06/Б55
Инв. №
4861

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)