КАТАЛОГ КНИГИ

Дудевски, Христо
Емануил Попдимитров / Христо Лалев Дудевски. - София: Бълг. писател, 1969. - 104 с. : с ил.; 15 см.
УДК 886.7.09 + 92 Попдимитров, Емануил

Именен показалец

Дудевски, Христо
Попдимитров, Емануил (за него)

Предметен показалец

Литературна критика - българска

Сигнатура
886.7.09/П74
Инв. №
5211

Още от същия автор

Дудевски, Христо. Българо-съветски литературни връзки. София: Наука и изкуство, 1963


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)