КАТАЛОГ КНИГИ

Яворов : Съвременни интерпретации / Състав. Николай Димитров. - Велико Търново: Слово, 2002. - 319 с.; 20 см.
ISBN: 954-439-718-3УДК 886.7.09 + 92 Яворов, Пейо

Предметен показалец

Литературна критика - българска
Писатели - български

Сигнатура
886.7.09/Я18
Инв. №
18692

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)