КАТАЛОГ КНИГИ

Сестримски, Иван
Цветан Спасов / Иван Сестримски. - София: Бълг. писател, 1970. - 111 с. : с ил.; 17 см.
УДК 886.7.09 + 92 Спасов, Цветан

Именен показалец

Сестримски, Иван
Спасов, Цветан (за него)

Предметен показалец

Литературна критика - българска
Писатели - български

Сигнатура
886.7.09/С55
Инв. №
5230

Още от същия автор

Сестримски, Иван. Българска лирика. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1993

Сестримски, Иван. Български мотиви. Пловдив: Христо Г. Данов, 1982

Сестримски, Иван. Мария Грубешлиева. София: Български писател, 1962

Сестримски, Иван. Никола Фурнаджиев. София: Отечество, 1986

Сестримски, Иван. Никола Фурнаджиев. София: Отечество, 1986


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)