КАТАЛОГ КНИГИ

Ковачева, Надежда
Васил Ив. Стоянов : Литературно-критичен очерк / Надежда Ковачева. - София: Отечество, 1985. - 115 с. : с ил.; 17 см.
УДК 886.7.09 + 92 Стоянов, Васил Ив.

Именен показалец

Ковачева, Надежда
Стоянов, Васил Ив. (за него)

Предметен показалец

Литературна критика - българска
Писатели - български

Сигнатура
886.7.09/С83
Инв. №
12038

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)