КАТАЛОГ КНИГИ

Попиванов, Иван
Захарий Стоянов : [Биогр.] / Иван Попиванов. - София: Народна младеж, 1969. - 299 с. : с ил.; 20 см.
УДК 949.72.042(092) + 886.7.09 + 92 Стоянов, Захари

Именен показалец

Попиванов, Иван
Стоянов, Захарий (за него)

Предметен показалец

Националноосвободително движение-България
Писатели - български

Сигнатура
949.72.042/С83
Инв. №
9219

Още от същия автор

Попиванов, Иван. Захарий Стоянов. София: Народна младеж, 1969


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)