КАТАЛОГ КНИГИ

Попов, Константин
Езикът на Петко Славейков - лексика и фразеология / Константин Попов. - София: Народна просвета, 1983. - 103 с.; 20 см.
УДК 886.7.09 + 808.67-085

Именен показалец

Попов, Константин
Славейков, Петко (за него)

Предметен показалец

Литературознание
Стилистика
Писатели - български

Сигнатура
886.7.09/С42
Инв. №
11273
Сигнатура
886.7.09/С42
Инв. №
11274

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)