КАТАЛОГ КНИГИ

Андрейчева, Велика
Книга за Николай Райнов / Велика Андрейчева. - София: Наука и изкуство, 1989. - 248 с. : с ил.; 20 см.
УДК 886.7.09 + 92 Райнов, Николай Иванов

Именен показалец

Андрейчева, Велика
Райнов, Николай (за него)

Предметен показалец

Литературна критика - българска
Писатели - български

Сигнатура
886.7.09/Р28
Инв. №
15741

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)