КАТАЛОГ КНИГИ

Василев, Михаил
Константин Петканов / Михаил Василев. - София: Бълг. писател, 1970. - 92 с.; 17 см.
УДК 886.7.09 + 92 Петканов, Константин

Именен показалец

Василев, Михаил
Петканов, Константин (за него)

Предметен показалец

Литературна критика - българска
Писатели - български

Сигнатура
886.7.09/П43
Инв. №
1723

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)