КАТАЛОГ КНИГИ

Павлов, Тодор
Български поети и писатели / Тодор Павлов. - София: Бълг. писател, 1950. - 481 с.; 18 см.
УДК 886.7.09

Именен показалец

Павлов, Тодор

Предметен показалец

Българска литература - история
Литературна критика - българска

Сигнатура
886.7.09/П13
Инв. №
3308

Още от същия автор

Павлов, Тодор. Основни въпроси на естетиката. София: БАН, 1949

Павлов, Тодор. Христо Ботев, Васил Левски, Светозар Маркович. София: Нариздат, 1946

Павлов, Тодор. Христо Ботев, Васил Левски, Светозар Маркович. София: Нариздат, 1946


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)