КАТАЛОГ КНИГИ

Стайков, Димитър
Театърът на Йордан Радичков : Димитър Стайков. - София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1993. - 188 с.; 20 см.
УДК 792.2.071.1(497.2)(092) + 92 Радичков, Йордан

Именен показалец

Радичков, Йордан (за него)
Стайков, Димитър

Предметен показалец

Театър
Драматургия - българска

Сигнатура
792/Р14
Инв. №
17288

Още от същия автор

Стайков, Димитър. Брод за чувствата. София: Народна младеж, 1989


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)