КАТАЛОГ КНИГИ

Страници за Гео Милев : Творчеството на писателя в българската литературна критика / състав. Панко Анчев. - Варна: Андина, 1992. - 158 с.; 20 см.
УДК 886.7.09 + 92 Милев, Гео

Именен показалец

Милев, Гео (за него)

Предметен показалец

Литературна критика - българска
Писатели - български

Сигнатура
886.7.09/М57
Инв. №
16613

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)