КАТАЛОГ КНИГИ

Литературен архив : Т. 1 - 3 / Ред. Петър Динеков и др. - София: , с.; 25 см.

Т. 2: Гео Милев / Всъпит. статия, публикация и комент. Георги Марков ; Отг. ред. Пантелей Зарев, Соня Баева. - 1964. - 500 с.

УДК 886.7.09

Именен показалец

Милев, Гео (за него)

Предметен показалец

Българска литература - история
Писатели - български

Сигнатура
886.7.09/М57
Инв. №
6846

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)