КАТАЛОГ КНИГИ

Тихолов, Петко
Николай Лилиев : Срещи и разговори / Петко Тихолов. - София: Наука и изкуство, 1962. - 136 с.; 20 см.
УДК 886.7.09 + 92 Лилиев, Николай

Именен показалец

Лилиев, Николай (за него)
Тихолов, Петко

Предметен показалец

Литературна критика - българска
Писатели - български

Сигнатура
886.7.09/Л58
Инв. №
5471

Още от същия автор

Тихолов, Петко. С пушка и въдица. София: Земиздат, 1967


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)