КАТАЛОГ КНИГИ

Константинова, Елка
Николай Лилиев / Елка Константинова. - София: Народна просвета, 1988. - 79 с. : с ил.; 20 см.

Поредица Творчески портрети

УДК 886.7.09 + 92 Лилиев, Николай

Именен показалец

Константинова, Елка
Лилиев, Николай (за него)

Предметен показалец

Литературна критика - българска
Писатели - български

Сигнатура
886.7.09/Л58
Инв. №
15125
Сигнатура
886.7.09/Л58
Инв. №
15218

Още от същия автор

Константинова, Елка. Георги Караславов. София: Отечество, 1986


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)