КАТАЛОГ КНИГИ

Мочуров, Атанас
Александър Геров / Атанас Мочуров. - София: Бълг. писател, 1970. - 95 с. : с ил.; 17 см.
УДК 886.7.09

Именен показалец

Геров, Александър (за него)
Мочуров, Атанас

Предметен показалец

Литературна критика - българска
Писатели - български

Сигнатура
886.7.09/Г41
Инв. №
6851

Още от същия автор

Мочуров, Атанас. Бегълците. Варна: Галактика, 1990

Мочуров, Атанас. Веселите петлета. София: Медицина и физкултура, 1976

Мочуров, Атанас. Мамо, ти пак си плакала. Варна: Георги Бакалов, 1981

Мочуров, Атанас. Покажи ми пътя към дома. София: Български писател, 1982

Мочуров, Атанас. Последното отечество. София: Издателство на отечествения фронт, 1980

Мочуров, Атанас. Странникът. Пловдив: Христо Г. Данов, 1990


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)