КАТАЛОГ КНИГИ

Каранфилов, Ефрем
Герои и характери : Мечтатели; Раждане на подвига ; Творци / Ефрем Каранфилов. - София: Народна култура, 1970. - 328 с.; 20 см.

Съдържа: За грозното патенце или поетът. Х. К. Андерсен.

УДК 886.7.09 + 820/899.09

Именен показалец

Андерсен, Х. К. (за него)
Каранфилов, Ефрем

Предметен показалец

Литературна критика - българска

Сигнатура
886.7.09/К34
Инв. №
10637

Още от същия автор

Каранфилов, Ефрем. Българи. София: Народна младеж, 1973

Каранфилов, Ефрем. Българи. София: Народна младеж, 1968

Каранфилов, Ефрем. В служба на Родината. София: Държавно военно издателство, 1971

Каранфилов, Ефрем. Герои и характери. Варна: Държ. изд., 1962

Каранфилов, Ефрем. Мощта на словото. Варна: Георги Бакалов, 1981

Каранфилов, Ефрем. Писатели и мемоаристи. София: Военно изд., 1980

Каранфилов, Ефрем. Под пагона - човекът. София: Държавно военно издателство, 1966

Каранфилов, Ефрем. Талант и труд. София: Бълг. писател, 1980

Каранфилов, Ефрем. Юноши. София: Народна младеж, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)