КАТАЛОГ КНИГИ

Каранфилов, Ефрем
Писатели и мемоаристи / Ефрем Каранфилов. - София: Военно изд., 1980. - 271 с.; 20 см.
УДК 886.7.09

Именен показалец

Каранфилов, Ефрем

Предметен показалец

Българска литература - история
Писатели - български

Сигнатура
886.7.09/К31
Инв. №
5880

Още от същия автор

Каранфилов, Ефрем. Българи. София: Народна младеж, 1973

Каранфилов, Ефрем. Българи. София: Народна младеж, 1968

Каранфилов, Ефрем. В служба на Родината. София: Държавно военно издателство, 1971

Каранфилов, Ефрем. Герои и характери. Варна: Държ. изд., 1962

Каранфилов, Ефрем. Герои и характери. София: Народна култура, 1970

Каранфилов, Ефрем. Мощта на словото. Варна: Георги Бакалов, 1981

Каранфилов, Ефрем. Под пагона - човекът. София: Държавно военно издателство, 1966

Каранфилов, Ефрем. Талант и труд. София: Бълг. писател, 1980

Каранфилов, Ефрем. Юноши. София: Народна младеж, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)