КАТАЛОГ КНИГИ

Панова, Снежина
Ст. Л. Костов : [Творчески портр.] / Снежина Панова. - София: Народна просвета, 1987. - 100 с. : с ил.; 20 см.

Поредица Творчески портрети

УДК 886.7.09 + 92 Костов,Ст.Л.

Именен показалец

Костов, Ст. Л. (за него)
Панова, Снежина

Предметен показалец

Литературна критика - българска
Драматургия - българска
Писатели - български

Сигнатура
886.7.09/К86
Инв. №
14639
Сигнатура
886.7.09/К86
Инв. №
14638
Сигнатура
886.7.09/К86
Инв. №
14788
Сигнатура
886.7.09/К86
Инв. №
14637

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)