КАТАЛОГ КНИГИ

Страници за Алеко Константинов : Творчеството на писателя в българската литературна критика / състав. Панко Анчев. - Варна: Андина, 1991. - 200 с.; 20 см.
УДК 886.7.09 + 92 Конктантинов, А

Именен показалец

Анчев, Панко (съст.)
Константинов, Алеко (за него)

Предметен показалец

Литературна критика - българска
Писатели - български

Сигнатура
886.7.09/К82
Инв. №
16220
Сигнатура
886.7.09/К82
Инв. №
16221
Сигнатура
886.7.09/К82
Инв. №
16222
Сигнатура
886.7.09/82
Инв. №
16223
Сигнатура
886.7.09/К82
Инв. №
16224

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)