КАТАЛОГ КНИГИ

Унджиева, Цвета
Любен Каравелов : Лит. позиции : Изграждането на белетриста : Майстор на фейлетона / Цвета Унджиева. - София: Наука и изкуство, 1968. - 159 с.; 20 см.
УДК 886.7.09 + 92 Каравелов, Л

Именен показалец

Каравелов, Любен (за него)
Унджиева, Цвета

Предметен показалец

Литературна критика - българска
Писатели - български

Сигнатура
886.7.09/К29
Инв. №
6727

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)