КАТАЛОГ КНИГИ

Кръстева, Весела и др.
Българските писатели с един поглед / Весела Кръстева, Красимира Алексова. - София: ПОНС България, 2010. - 6 с.; 30 см.

Ч. 1. Христо Ботев, Иван Вазов ISBN 978-954-344-125-9
Ч. 2. Ал. Константинов, П. Славейков, П. Яворов ISBN 978-954-344-126-6
Ч. 3. Д. Дебелянов, Хр. Смирненски, Г. Милев ISBN 978-954-344-127-3
Ч. 4. А. Далчев, Е. Багряна, Н. Й. Вапцаров ISBN 978-954-344-128-0
Ч. 5. Eлин Пелин, Йордан Йовков ISBN 978-954-344-129-7
Ч. 6, Д. Димов, Д. Талев : художествени изразни средства, ISBN 978-954-344-130-3

УДК 886.7.09

Именен показалец

Кръстева, Весела

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала
Литературна критика - българска

Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19881
(Ч. 1)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19883
(Ч. 1)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19882
(Ч. 1)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19885
(Ч. 1)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19884
(Ч. 1)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19894
(Ч. 2)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19893
(Ч. 2)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19892
(Ч. 2)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19891
(Ч. 2)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19895
(Ч. 2)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19887
(Ч. 3)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19888
(Ч. 3)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19886
(Ч. 3)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19890
(Ч. 3)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19889
(Ч. 3)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19899
(Ч. 4)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19896
(Ч. 4)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19898
(Ч. 4)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19897
(Ч. 4)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19900
(Ч. 4)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19901
(Ч. 5)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19902
(Ч. 5)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19903
(Ч. 5)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19904
(Ч. 5)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19905
(Ч. 5)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19910
(Ч. 6)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19909
(Ч. 5)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19908
(Ч. 6)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19907
(Ч. 6)
Сигнатура
886.7.09/К92
Инв. №
19906
(Ч. 6)

Още от същия автор

Кръстева, Весела и др. PONS Българският език с един поглед. София: ПОНС България, 2010


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)