КАТАЛОГ КНИГИ

Русев, Пеньо
За възприемането на художествените произведения : Психология на художественото възприемане / Пеньо Русев. - София: Наука и изкуство, 1968. - 220 с.; 20 см.
УДК 159.937+ 82.01

Именен показалец

Русев, Пеньо

Предметен показалец

Психология
Художествен текст

Сигнатура
159.9/Р94
Инв. №
5217

Още от същия автор

Русев, Пеньо. Михалаки Георгиев. София: Български писател, 1965


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)