КАТАЛОГ КНИГИ

Преоценки за кандидат-студентите, учениците и учителите по български език и литература : Свит. 1 - 2 / Състав. Красимира Близнакова, Божидар Кунчев ; Под ред. на Люба Никифорова. - София: Летописи : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991 с. + 20

Свит. 1: Валери Стефанов и др. ; Състав. Красимира Близнакова, Божидар Кунчев ; Под общата ред. на Люба Никифорова. - 1991. - 115 с.. - Други авт. : Д. Тане, Св. Игов, Ст. Елевтеров, Вл. Атанасов, Т. Жечев, Е. Константино
Свит. 2 Близнакова, Красимира Иванова; Кунчев, Божидар Богомилов; Чернокожев, Николай Христов; Никифорова, Люба Н.; Цанева, Милена Георгиева; Бенбасат, Алберт; Тиханов, Галин; Жечев, Тончо; Атанасов, Владимир Атанасов; Стефанов, Валери Стоилов; Димитрова, Ирма Асенова; Велев, Георги Преоценки за кандидат-студентите, учениците и учителите по български език и литература.-1991.-163 с.с

УДК 886.7.09

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала
Литературна критика - българска

Сигнатура
886.7.09/П86
Инв. №
16204
(Св. 1)
Сигнатура
886.7.09/П86
Инв. №
16155
(Св. 1)
Сигнатура
886.7.09/П86
Инв. №
16172
(Св. 2)
Сигнатура
886.7.09/П86
Инв. №
16205
(Св. 2)
Сигнатура
886.7.09/П86
Инв. №
16207
(Св. 2)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)