КАТАЛОГ КНИГИ

Очерци за български писатели : Сборник: Ч. 1 - 3. - София: Бълг. писател, 1969 с.; 20 см.

Ч. 2: - 410 с.
Ч. 3: - 552 с.

УДК 886.7.09

Предметен показалец

Българска литература - история
Българска литература - учебни помагала
Литературна критика - българска

Сигнатура
886.7.09/О-98
Инв. №
5245
(Ч. 2)
Сигнатура
886.7.09/О-98
Инв. №
5251
(Ч. 3)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)