КАТАЛОГ КНИГИ

Василев, Сава
Ново ръководство за ученика по литература - 12. клас / Сава Василев, Димитър Кръстев. - Велико Търново: Слово, 2006. - 408 с.; 20 см.
ISBN: 954-439-731-0УДК 886.7.09(075.3)

Именен показалец

Василев, Сава
Кръстев, Димитър

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
886.7.09/В24
Инв. №
18938

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)