КАТАЛОГ КНИГИ

Биографии на българските писатели : Ч. 1 - 2 / Под общ. ред., състав., предг. Иван Радев. - Велико Търново: Слово, 1994 с.; 20 см.

Ч. 1: 208 c.
Ч. 2: 192 с.

ISBN: 954-439-196-7 (Ч. 1)
ISBN: 954-439-197-5 (Ч. 2)
УДК 886.7.09(092)(075.4)+92

Предметен показалец

Писатели
Поети
Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
886.7.09/Б45
Инв. №
17001
(Ч. 1)
Сигнатура
886.7.09/Б45
Инв. №
17002
(Ч. 2)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)