КАТАЛОГ КНИГИ

Алманах XI клас : Българска литература : Литературознание : език : стил : методика / Състав. и ред. Иван Радев. - Велико Търново: Слово, 1993. - 592 с.; 20 см.
ISBN: 954-439-103-7УДК 886.7.09

Предметен показалец

Учебни помагала
Българска литература

Сигнатура
886.7.09/А56
Инв. №
16625

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)