КАТАЛОГ КНИГИ

Алманах VIII клас : Антична лит., старобълг. лит. - литературознание, ез., стилистика, методика : [Уч. помагало за учители и ученици] / Под общ. ред. на Иван Радев. - Велико Търново: Слово, 1995. - 536 с.; 20 см.
ISBN: 954-439-275-0УДК 372

Предметен показалец

Учебни помагала
Антична литература
Старобългарска литература - критика

Сигнатура
372/А56
Инв. №
17150

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)