КАТАЛОГ КНИГИ

Кирпотин, В.
Пушкин - жизнен път / В. Кирпотин. - София: СБСД, 1949. - 144 с. : с ил.; 17 см.
УДК 882.09

Именен показалец

Кирпотин, В.
Пушкин, А. С. (за него)

Предметен показалец

Руска литература
Литературознание
Писатели

Сигнатура
882.09/П94
Инв. №
6594

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)