КАТАЛОГ КНИГИ

Русакиев, Симеон
Литературни очерци : Из руската и съветската лит. / Русакиев, Симеон. - София: Народна просвета, 1982. - 248 с.; 20 см.
УДК 882.09

Именен показалец

Русакиев, Симеон

Предметен показалец

Руска литература
Съветска литература - критика

Сигнатура
882.09/Р93
Инв. №
12593

Още от същия автор

Русакиев, Симеон. Литературни очерци. София: Народна просвета, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)