КАТАЛОГ КНИГИ

Цанков, Вили
Какъв Хамлет? : Режисьорска концепция за постановъчен план / Вили Цанков. - София: Захарий Стоянов, 2004. - 98 с. : с ил.; 22 см.
ISBN: 954-739-498-3УДК 792.2.071.1(497.2)(092) + 820-91-2

Именен показалец

Цанков, Вили
Шекспир, Уилям

Предметен показалец

Театър
Режисьори

Сигнатура
792/Ц17
Инв. №
18751

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)