КАТАЛОГ КНИГИ

Шумелова, Мария
Ново ръководство за ученика по литература - 9. клас / Мария Шумелова. - Велико Търново: Слово, 2006. - 400 с.; 20 см.
ISBN: 954-439-694-2УДК 820/899.09(4)(075.3)+87.09(075.3)+886.7.09(075.3)

Именен показалец

Шумелова, Мария

Предметен показалец

Старогръцка литература - критика
Западноевропейска литература
Старобългарска литература - критика

Сигнатура
820/899.09/Ш97
Инв. №
18939

Още от същия автор

Шумелова, Мария. Ново ръководство за ученика по литература - 10. клас. Велико Търново: Слово, 2001


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)