КАТАЛОГ КНИГИ

Русева, Дочка
Няма праг : "Нека са дадени"...[Биогр. очерци] / Дочка Русева. - София: Народна младеж, 1986. - 167 с.; 20 см.
УДК 51(100)(092)

Именен показалец

Русева, Дочка

Предметен показалец

Математици
Биографии

Сигнатура
51/Р94
Инв. №
13332

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)