КАТАЛОГ КНИГИ

Петрова, Вяра
Преди да започнем да пишем литературно-научно съчинение : [В помощ на учители и ученици] / Вяра Петрова. - София: Народна просвета, 1987. - 127 с.; 20 см.
ISBN: 954-579-006-7УДК 82.08(075.4)

Именен показалец

Петрова, Вяра

Предметен показалец

Учебни помагала
Литература

Сигнатура
82.0/П47
Инв. №
13477
Сигнатура
82.0/П47
Инв. №
13478

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)