КАТАЛОГ КНИГИ

Жечев, Тончо
Идеи на прозата : Сборник лит. статии и очерци / Тончо Жечев. - София: Наука и изкуство, 1967. - 186 с.; 20 см.
УДК 82-31.01+ 882.09

Именен показалец

Жечев, Тончо

Предметен показалец

Руска литература
Писатели
Роман - теория

Сигнатура
82.01/Ж46
Инв. №
5219

Още от същия автор

Жечев, Тончо. Болки от текущото. София: Летописи, 1995

Жечев, Тончо. Българският Великден или страстите български. София: Народна младеж, 1976

Жечев, Тончо. Въведение в изучаването на новата българска литература. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1992

Жечев, Тончо. Историята и теориите на един Пигмалион. София: Народна младеж, 1983

Жечев, Тончо. Критически погледи. София: Бълг. писател, 1971

Жечев, Тончо. Статии. София: Бълг. писател,

Жечев, Тончо. Тодор Икономов. София: Издателство на ОФ, 1975


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)