КАТАЛОГ КНИГИ

Влашки, Младен
Западноевропейска литература : [Изследване] / Младен Влашки. - Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1993. - 255 с.; 21 см.
УДК 820/899(4-15)(075.3)

Именен показалец

Влашки, Младен

Предметен показалец

Учебни помагала
Западноевропейска литература

Сигнатура
820/899.09/В73
Инв. №
16925

Още от същия автор

Влашки, Младен и др. Редактиране и преразказ на текст. Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски, 1991


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)