КАТАЛОГ КНИГИ

Поглед върху съвременната чужда литература : Помагало за XI кл. Сб. очерци / Състав. София Филипова. - София: Народна просвета, 1968. - 432 с.; 20 см.
УДК 820/899.09(075.3)

Предметен показалец

Литературни анализи
Учебни помагала

Сигнатура
820/899.09/П63
Инв. №
6848

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)