КАТАЛОГ КНИГИ

Петков, Георги Д. и др.
В помощ на педагогическите кръжоци по руски език : Из опита на съв. педагози / Георги Д. Петков, Кирил В. Стойков, Люба А. Алексиева. - София: Наука и изкуство, 1983. - 144 с.; 20 см.
УДК 808.2(072)(075.4)

Именен показалец

Петков, Георги Д.

Предметен показалец

Руски език
Учебни помагала

Сигнатура
808.2/П43
Инв. №
12515

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)