КАТАЛОГ КНИГИ

Харалампиев, Иван
Малък етимологичен речник на българския език А-Я / Иван Харалампиев. - Велико Търново: Слово, 1999. - 136 с.; 20 см.
УДК 808.67-321.2(075)

Именен показалец

Харалампиев, Иван

Предметен показалец

Български език
Рецепти
Етимология

Сигнатура
808.67/Х-21
Инв. №
18876

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)