КАТАЛОГ КНИГИ

Русинов, Русин
Правописен речник за учениците от началните училища / Русин Русинов. - София: Наука и изкуство, 1968. - 76 с.; 20 см.
УДК 808.67

Именен показалец

Русинов, Русин

Сигнатура
808.67/Р93
Инв. №
7417

Още от същия автор

Русинов, Русин. Из историята на обучението по български език в училище. София: Народна просвета, 1983

Русинов, Русин. Правописен речник за учениците от началните училища. София: Наука и изкуство, 1975

Русинов, Русин. Практическа стилистика. София: Народна просвета, 1972


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)