КАТАЛОГ КНИГИ

Русинов, Русин
Практическа стилистика : Просто изречение / Русин Русинов. - София: Народна просвета, 1972. - 171 с.; 20 см.
УДК 808.67-085(075)

Именен показалец

Русинов, Русин

Предметен показалец

Български език
Стилистика

Сигнатура
808.67/Р93
Инв. №
9143

Още от същия автор

Русинов, Русин. Из историята на обучението по български език в училище. София: Народна просвета, 1983

Русинов, Русин. Правописен речник за учениците от началните училища. София: Наука и изкуство, 1968

Русинов, Русин. Правописен речник за учениците от началните училища. София: Наука и изкуство, 1975


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)