КАТАЛОГ КНИГИ

Русинов, Русин
Из историята на обучението по български език в училище : [Изследване] / Русин Русинов. - София: Народна просвета, 1983. - 155 с.; 20 см.
УДК 372.880.867

Именен показалец

Русинов, Русин

Предметен показалец

Български език
История

Сигнатура
372/Р93
Инв. №
3986
Сигнатура
372/Р93
Инв. №
4197

Още от същия автор

Русинов, Русин. Правописен речник за учениците от началните училища. София: Наука и изкуство, 1968

Русинов, Русин. Правописен речник за учениците от началните училища. София: Наука и изкуство, 1975

Русинов, Русин. Практическа стилистика. София: Народна просвета, 1972


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)